Dołącz do nas

Zgodnie ze Statutem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:

  • złoży deklarację członkowską na piśmie
  • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia
  • nie jest pozbawiona praw publicznych
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych lub jest małoletnim w wieku od 16 do 18 lat i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych

Pobierz deklarację członkowską w formacie PDF.